Novinky

Obrázok s rukami Liečba vlastnou krvou (obohatenou autológnou plazmou) nie je hradená zdravotným poistením.


Obrázok otvoreného sterlizačného prístroja BETACLAVPre sterilizáciu nástrojov požívame BETACLAV, najmodernejšiu
a najúčinnejšiu technológiu.


Poskytujeme USG (ultra sono-grafické) vyšetrenie pohybového aparátu.


Poskytujeme certifikované vyhodnocovanie denztiometrických vyšetrení.

Zmluvní partneri

Naša ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poiťovňami:

 

Logo všeobecnej zdravotnej poisťovne

 

Logo zdravotnej poisťovne Dôvera

 

Logo zdravotnej posťovne Union