Novinky

Obrázok s rukami Liečba vlastnou krvou (obohatenou autológnou plazmou) nie je hradená zdravotným poistením.


Obrázok otvoreného sterlizačného prístroja BETACLAVPre sterilizáciu nástrojov požívame BETACLAV, najmodernejšiu
a najúčinnejšiu technológiu.


Poskytujeme USG (ultra sono-grafické) vyšetrenie pohybového aparátu.


Poskytujeme certifikované vyhodnocovanie denztiometrických vyšetrení.

Platené služby

1, vyšetrenie nepoisteného pacienta 50,00 €
2, vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta /bez doporučenia k vyšetreniu/ 15,00 €
3, vypísanie tlačiva pre komerčné poisťovne 10,00 €
4, vyšetrenie a potvrdenie pre školské účely 10,00 €
5, liečba vlastnou krvou-autolognou plazmou 120,00 €
6, konzultačné služby 10,00 €