Novinky

Obrázok s rukami Liečba vlastnou krvou (obohatenou autológnou plazmou) nie je hradená zdravotným poistením.


Obrázok otvoreného sterlizačného prístroja BETACLAVPre sterilizáciu nástrojov požívame BETACLAV, najmodernejšiu
a najúčinnejšiu technológiu.


Poskytujeme USG (ultra sono-grafické) vyšetrenie pohybového aparátu.


Poskytujeme certifikované vyhodnocovanie denztiometrických vyšetrení.

O nás

ORTOMEDIC s.r.o. je neštátna ortopedická ambulancia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou
v diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu, akými sú napríklad:

  • degeneratívne ochorenia
  • poúrazové stavy
  • vrodené a získané ochorenia pohybového aparátu
  • detská ortopédia
  • osteoporóza

 

MUDr.Bohumil Bočkay

Absolvent Lekárskej fakulty UK Martin
Špecializácia v odbore ortopédia I.stupňa
Špecializácia v odbore ortopédia II.stupňa
Certifikácia v sonografii pohybového aparátu
Certifikácia v hodnotení denzitometrických vyšetrení /osteoporoza/